İngilis casusunun etirafları — E-Kitab

(Mister Hemferin xatirələri)

Azərbaycan dilində

…Hesabatlarımın birində yazmışdım ki, yanında şagirdlik etdiyim usta məni cinsi əlaqəyə məcbur edir, nə edim? Onlar mənə cavab olaraq, belə yazmışdılar: «Bu iş səni hədəfə çatdırarsa, edə bilərsən”.

Cavabı oxuyanda çox əsəbləşdim, sanki dünya başıma fırlandı. Bu kimi hadisələrə İngiltərədə təbii baxıldığını bilirdim. Lakin mənə bu işlərdə əmr olunacağını ağlıma belə gətirməzdim. Nə etməli, suyu son damlasına qədər içmək məcburiyyətindəyəm. Odur ki, susaraq, öz vəzifəmi yerinə yetirdim…

Kitabı buradan oxuya və ya köçürə bilərsiniz

https://boxca.com/download/g4zG9WvUy2HM/İngilis casusunun etirafları (Mister Hemfer).doc

Жозе Душ Сантуш- Формула Бога /Е-Книга /

«Формула Бога» — это научный триллер, сюжет которого разворачивается вокруг неизвестной рукописи Эйнштейна, посвященной доказательству существования Бога и вместе с тем созданию ядерного оружия. Читатель найдет в книге реальные научные данные, скрытые в каждом из основных сакральных текстов: от Каббалы до Библии, а также узнает о теории хаоса, теореме неполноты и других научных концепциях, которые в совокупности представляют научное доказательство существования Бога

Скачать книгу

https://boxca.com/download/n2O4Ip8FiS7P/Жозе

Читать книгу

https://boxca.com/download/Cyt1QnyBaBe7/Жозе Душ Сантуш- Формула Бога.pdf

Anamın Kitabı

Cəlil Məmmədquluzadə

“Anamın kitabı” tragikomediyası 1920-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən qələmə alınıb.

4 pərdəli bu dram əsəri XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusilə də Azərbaycan ziyalıları haqqındadır. Pyesin əsas ideyası Vətənə, xalqa, ana dilinə sadiq olmağa çağırışdır. Əsərdə müxtəlif dövlətlərə meyli olan ziyalıların səhv yol tutduqları tənqid olunur.

Əsərin əlyazma nüsxələri Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun arxivində saxlanılır. Əsər ilk dəfə 15 yanvar 1923-cü ildə Bakıda, Dadaş Bünyadzadə adına Dram Teatrında tamaşaya (rej. A.Şərifzadə, Səməd Vahid — K.Ziya, Məmmədəli — İ.Talıblı, Gülbahar — Y.Olenskaya) qoyulmuşdur.

Kitabı aşağıdakı linkdən oxuya və ya köçürə bilərsiniz.

http://boxca.az/uploaded/UfYY6tnw28Z6

Upload new file

Dr. Con Koleman — Komitet 300

Üçyüzlər Komitəsi — Dünya Hökumətinin sirləri

Con Koleman (1935) – Britaniya xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaĢıdır. 11 kitab müəllifidir (2008). 1991-ci ildə nəşr edilən «Komitet 300. Dünya Hökümətinin sirrləri» (Beyond the Conspiracy. Unmasking the Invisible World Government, the Committee of 300) kitabı onun Azərbaycan dilinə çevrilən ilk əsəridir.

Bu kitab – dəhşətli həqiqəti görməsi üçün bəşəriyyətin gözünü açmağa cəhddir. «Həqiqət isə ondan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkə və müstəqil xalq deyilik və heç vaxt da müstəqil olmamışıq, çünki bizi həmişə gözəgörünməz hökumət – «Üçyüzlər komitəsi» idarə edib», – kitabın yazarı, Böyük Britaniya Xüsusi Xidmətinin keçmiş zabiti Con Koleman yazır. Təxribatın miqyası dəhşətə gətirir: dövlət, maliyyə-iqtisadi, təhsil və digər ictimai institutların hamısı ələ keçirilərək sərt nəzarət altına alınıb. Üstəlik, total nəzarət təkcə ictimai miqyasda həyata keçirilməyib, həm də hər bir şəxsin fərdi şüuruna nəzarət səviyyəsinə çatdırılıb. Kitab, sadaladığı faktlarla oxucunu dəhşətə gətirir, bu gün dünyada baş verən qlobal hadisələri, içində olduğumuz prosesləri anlamaq üçün ona yeni imkanlar yaradır. Çıxış yolu isə sirli və qara niyyətli «Üçyüzlər komitəsi» təşkilatının birbaşa öz nəzarəti altına almağa çalışdığı bizlərin hər birimizin öz əlindədir.

ÖN SÖZ
Oxucuların diqqətinə təklif olunan bu kitab bəşəriyyətə qarşı qatı düşmən mövqedə duran qüvvələrin dağıdıcı fəaliyyətini qərəzsiz, obyektiv və dəlil-sübutlu işıqlandırır. Fərdi məqsədlər güdən bu qüvvələrin taktiki vəzifələrindən birini dünya miqyasında insanların əsarət altına alınması təşkil edir. Həmin vəzifə qlobal idarəçilik və nəzarət sistemi vasitəsilə yerinə yetirilməlidir ki, bu sistem çoxlarına «Yeni Dünya Nizamı» adı altında bəllidir. Bu qlobal ideyanın icraçılarının təşkilati-sosium strukturu, cəmiyyətin idarə edilməsi və insanların fərdi və kollektiv şüuruna təsir göstərmək üsulları, insanlarla manipulyasiyanın miqyasları, əhatə dairəsi Göbbelsin heç yuxusuna belə girməyən aqressiv informasiya-təbliğat fəaliyyətinin metodları kitabda çox zəngin faktiki material əsasında açılır, gizlin və çağırılmamış gələn dünya hökuməti tərəfindən həyata keçirilən ən aşkar cinayətlər sadalanır.

TƏXRİBATIN MİQYASLARI dəhşətə gətirir: dövtət, maliyyə-iqtisadi, təhsil və digər ictimai institutların HAMISI ələ keçirilmiş və sərt nəzarət altındadır. Üstəlik, TOTAL NƏZARƏT təkcə ictimai səviyyədə həyata keçirilməyərək, həm də hər bir şəxsin fərdi şüuruna nəzarət səviyyəsinə çatdırılıb. Bu qüvvələr öz dağıdıcı fəaliyyətlərinin əsası qismində DƏYİŞDİRMƏK prinsipini götürüblər. Hər şey – insanın gen tipindən və onu əhatə edən mühitdən tutmuş,
insanların mentaliteti və şüuru, insanın davranışının təbii və ənənəvi stereotiplərinədək hər şey məqsədyönlü, planlaşdırılmış və dönməz şəkildə dəyişdirilir.

Bununla yanaşı, müəllif bu qüvvələrə gözəçarpmamağa və cəzasız qalmağa imkan verən əsas qanunauyğunluğu da çox dəqiq qeyd edir – bu qanunauyğunluq bəşəriyyətin düşmənlərinin həyata keçirdikləri dəyişikliklərin tədriciliyi və hiss olunmazlığıdır. Onların fasiləsiz destruktiv fəaliyyətinin bəşəriyyət üçün törətdiyi neqativ nəticələr özünü uzun illərdən və onilliklərdən sonra büruzə verir. Kitabın məzmunundan birmənalı nəticə çıxır: «demokratların» və «liberalların» bizi cidd-cəhdlə daxil etmək istədikləri Qərb cəmiyyətinin bütün sahələri, o cümlədən də ilk növbədə siyasi-dövlət quruluşu VAHİD MƏRKƏZ tərəfindən yaradılmçı və idarə olunan açıq və bağlı (gizlin və məxfi) təşkilatlardan, kütləvi informasiya vasitələrindən və digər strukturlardan ibarət ümumdünya şəbəkəsinin tam nəzarəti altındadır. Müəllif bu mərkəzi «Komitet 300» adlandırır.
Komitet 300 artıq şərq və Asiya cəmiyyətlərinə sözəbaxan «nökər» rolunu ayırıb, odur ki, indi bütün dünya onun ayaqları altındadır. Bu kitab Rusiyada və MDB ölkələrində baş verən hadisələrlə bağlı oxucularımız üçün xüsusilə aktualdır və Qərbdə, ümumiyyətlə, bütün dünyada vaxtilə səs-küy salmış hadisələr və hazırda ölkəmizdə baş verənlər arasında çoxsaylı paralellər və analogiyalar aparmağa imkan verir.

Rusiyanın və keçmiş SSRİ ölkələrinin maliyyə-iqtisadi və «demokratik» ideologiyalı ümumdünya sisteminə «daxil edilməsi» kənardan genişmiqyaslı təsirlərə, insanların şüurunun manipulyasiyasına və «dünya hökumətinin» agentlərinin bizim xalqlarımızı idarə etməsinə geniş yol açıb. Kitab vətənpərvər ruhda olan oxucunun şüurunu müəyyən yüksəkliyə qaldıraraq müasir dövrdə və yaxın keçmişdə baş verən bir çox hadisələrə və təzahürlərə sistemli və kompleks şəkildə, necə deyərlər, «quşun uçduğu yüksəklikdən» baxmağa imkan verir.
Müəllif öz mövqeyini gizlətmir – Amerikada yurd salan ilk ağdərili sakinlərin anqlo-sakson, protestant, azadlıqsevər və müəyyən dərəcədə hətta qiyamçı ruhu kitaba sirayət edib və bu mənada o, sözsüz ki, öz ölkəsinin və xalqının patriotudur. Lakin milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş olan elə həmin bu niyyət onu, həm də məhdudlaşdırır: problemə ali, həqiqətən də qlobal səviyyəli baxış müəllif üçün əlçatmaz olub. HƏQİQƏT isə ondadır ki, tamamilə məxfi Komitet 300-ün arxasında (söz düşmüşkən, müəllif onu «ALİ nəzarət orqanı» adlandırır – sual meydana çıxır: «nəyin və ya kimin orqanı?»)
Həqiqətən də GİZLİN, qüdrətli və bəşəriyyətə qarşı son dərəcə düşməncəsinə köklənmiş qüvvələr mövcuddur. Bu qüvvələr ötəri forma və təşkilati strukturlara bağlı deyillər, onlar üçün Komitet 300-ün özü və ona daxil olan, onun nəzarət etdiyi çoxsaylı təşkilatlar da onların qeyri-insani planlarının həyata keçirilməsi üçün əlverişli və zamanında yaradılan bir formadır. Tarix göstərdiyi kimi, bu GİZLİN qüvvələrin ələkeçməzliyi məhz elə onların, dəfələrlə nümayiş etdirilən, formanı konkret həyati, tarixi-sosial və digər Ģəraitlərə münasibətdə asanlıqla dəyişmək qabiliyyətindən ibarətdir. Sözsüz etiraf olunmalıdır ki, GİZLİN qüvvələrin fəaliyyətinin müasir formalarının, təşkilati strukturlarının təsvir olunmasından və onların fəaliyyətlərinin metodlarından tutmuş, bəşəriyyətin düşmənləri tərəfindən onun üçün hazırlanan sonrakı inkişaf yolunun uzunmüddətli planlaşdırılmasının və proqramlaşdırılmasının müəyyən edilmiş aspektlərinə qədər – bütün bunlar müəllifin xidmətidir. Bu da dəyərlidir ki, müəllifin söhbəti – bu, Amerika cəmiyyətinin, bütün Qərb dünyasının qalası və mərkəzi oxu olan bir cəmiyyətin içindən gələn şahidlikdir. Kitab bir çox hallarda dərin düşüncələrə, gerçəkliyin yenidən dərk olunmasına təkan verən vəsait kimi qəbul olunur və nəhayət, vətənpərvər və müstəqil düşüncəli insanları dərhal və gecikmədən fəaliyyətə sövq edir. Əks təqdirdə həqiqətən də SABAH GEC OLACAQ! Çünki SABAH bütün bəşəriyyət üçün açılmaya da bilər!

Kitabın tərcüməsi, 1992-ci il tarixli 2-ci nəşri üzrə edilib.

Kitabı aşağıdakı linkdə oxuya və ya köçürə bilərsiniz.

http://boxca.az/vVPhBcgp9JrW/Komitet 300.pdf

Upload new file

Нариман Нариманов «Избранные произведения»

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz
http://www.ebooks.az/book_fvW9mRwN.html


Т О М 2
1918—1921
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Баку — 1989
Составитель и автор предисловия
академик Академии наук Азербайджанской ССР
П. А. АЗИЗБЕКОВА
Научный редактор
доктор исторических наук.
Д. П. ГУЛИЕВ
Нариманов Н. Н.
Н 28 Избранные произведения: В трех томах. Т. 2. — Баку: Азернешр, 1989. —
768 с.
0909060000—116
Н М-651-89 13—89 3 К5
ISBN 5—552—00229—6
© Азернешр, 1989

Oleq Platonov: Amerika niyə məhv olacaq? E-Kitab

Oxucuların diqqətinə görkəmli tədqiqatçı alim Oleq Platonovun araşdırmasını təqdim edirik. Sanballı elmi mənbələr və şəxsi tədqiqatlar əsasında müəllif  belə bir qənaətə gəlir ki, amerikaçılıq məhvə məhkumdur, çünki o, başqa dövlətlər və xalqları istismar və qarət etmək hesabına tüfeyli ömür sürmək sistemindən ibarətdir. Amerika dövlətinin mahiyyəti, onun dünyada törətdiyi faciələrin səbəbi ortaya qoyulur.

ÖN SÖZ

Əksər hallarda insanlar dünyaya gəlməli olduqları
ictimai sistemin girovlarına çevrilirlər. Amma sadə
insanlar, məsələn, Çingiz xan, yaxud Hitler dövründə
doğulduqları ü çün günahkardırlarmı? Bununla belə,
dəhşətli sistemlərin ilk qurbanalrı da məhz belə
insanlar olur. Amerika haqqında o qədər də xoşagələn
olmayan söhbətə başlayarkən mən, əlbəttə, heç də
onsuz da bir insan kimi mə᾽nəvi baxımdan artıq
bədbəxt və rəncidə olan (elə Çingiz xan və Hitler
dövründə yaşayanlar kimi) bir çox sadə amerikalıların
xətrinə dəymək istəməmişəm. Söhbət ondan gedir ki,
Amerika sistemi kimi Tanrının əleyhinə çıxan,
insanlara düşmən kəsilən və son dərəcə totalitar
istənilən şər imperiyasının, ümumiyyətlə yaşamaq
hüququ yoxdur. Amerikaçılıq sistemi, başqalarının
ehtiyatları, zorakılıq, yalan, başqa dövlətlərin istismarı
və talan edilməsi sayəsində tüfeylilik bəşəriyyətin
ümumi səyləri sayəsində məhv edilməlidir. Əks halda
bəşəriyyət məhv olacaq.
Amerika nə dövlət, nə də millət deyil. Bu, sadəcə
müxtəlif ölkələrdən gələnlərin müvəqqəti
məskunlaşdıqları böyük bir ərazidir. Əsas məsələ
ondadır ki, Amerika möhkəm dövlətçiliyin
fundamental təməlindən – milli özəkdən, dövlətə
məxsus xalqdan məhrumdur. Amerika xalqı
adlandırılan keyfiyyət baxımından üzvi və
özünəməxsus bir gerçəklik yox, bir-birinə yabançı olan
şəxslərin süni toplumudur. Onların hamısı üçün ümumi

olan istehlak və varlanma ehtirası, bəşəriyyət
qarşısında ortaq cinayətlərinə görə məsuliyyətdən
kortəbii qorxu hissi birləşdirir. Belə bir konqlomerat
tarixin yalnız qısa bir dövrlərində mövcud ola bilər
və tarixdən də göründüyü kimi elə ilk ciddi
çətinliklərdən sonra parçalanır. Amerika hələ belə
çətinliklərlə ciddi şəkildə üzləşməyib, lakin artıq
onlarla üz-üzədir.
Mən uzun müddət Amerikanın tarixi və
iqtisadiyyatını tədqiq etmişəm, bu ölkəyə həsr olunmuş
namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yazmışam.
Amerikanın tədqiqi ilə çox məşğul olduqca, onun
bütün dünyaü çün nəhəng təhlükə olduğunu daha
dərindən dərk edirdim. Əvvəllər elmi fərziyyə kimi
qəbul etdiklərim bu ölkəyə etdiyim 4 elmi səyahət
zamanı (1995-1997) öz təsdiqini tapdı. Bu ölkədə
keçirdiyim 7 ay ərzində onun ərazisinin böyük
hissəsindən keçib getdim, şərq və qərb sahilboyunun 12
ştatında, cənubda, şimalda və mərkəzdə oldum.
Onlarla şəhər və qəsəbələrdə ən müxtəlif adamlarla
yüzlərlə görüşlərim oldu. ABŞ-də səyahətlərim zamanı
fermerlər, fəhlələr, hüquqşünaslar, mə᾽murlar, artistlər,
musiqiçilər, sərgərdanlar, polislər, ruhanilər, masonlar,
partiya funksionerləri, vətənpərvər təşkilatların ü zvləri,
ravvinlər, fahişələr, satanistlər, sodomistlər, ictimai
xadimlər və b. ilə görüşdüm. Benzindoldurma
məntəqələrində, restoranlarda, teatrda, kitabxanada,
polis bölməsində, hinduların rezervasiyalarında, mason
lojalarında və i.a. yerlərdə görüşlərimin hər biri
Amerikanın bir zərrəciyi idi və ölkənin siması məhz
onlardan formalaşırdı…
Kitabla aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz.

http://www.boxca.com/qz6lutlpan63/Amerika_niye_mehv_olacaq.pdf.html

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası: I cild

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası: I cild

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitaba Edmond Hamilton, Endrü Norton, Artur Klark, Alfred Van Qoqt, Mişel Demüt, Yanuş Şablitski, Nils Nilsenin əsərləri daxil edilmişdir. Oxucuların diqqətinə təqdim edilən bu əsərlərdə fantastika janr rəngarəngliyinə görə klassik bədii ədəbiyyatdan, demək olar ki, fərqlənmir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. EDMOND HAMİLTON (ABŞ) Ulduz kralları, ENDRÜ NORTON (ABŞ) Kosmosda sarqas, ARTUR KLARK (Böyük Britaniya) Zamanın oxu, ALFRED VAN VOQT (ABŞ) Əcaib canlı MİŞEL DEMÜT (Fransa) İşığı ram edənlər, YANUŞ ŞABLİTSKİ (Polşa) Sən həmişə sənsən, NİLS NİLSEN (Danimarka) Planet satılır.

Kitabı bu linkdən yükləyə bilərsiniz http://www.ebooks.az/book_qg08VoKz.html